Villkor för användning av tjänsten

§1 Personuppgifter

De personuppgifter som anges vid anmälan för nyhetsbrev sparas i Bästitest’s egen databas och lämnas ej ut till tredje part. Personuppgifter kan i vissa fall används för direktreklam, såsom utskick av e-post, erbjudanden och nyheter.

Bästitest’s hantering av personuppgifter följer Datainspektionens regler och föreskrifter. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att kräva en specifikation 1 gång per år över den information som Sverigekredit sparat. Om du önskar att få ta del av denna information så ska du skriftligen begära detta genom att kontakta oss på info@bastitest.se.

§2 Ansvar

Bästitest.se tar ej ansvar för skador eller konflikter beträffande köp och/eller överenskommelser mellan leverantörer och dig som konsument. Bästitest.se kan ej krävas på ersättning för skador eller ses som delaktig i e.v tvister som uppstår mellan dig som konsument och leverantörerna som listas på webbsidan.

Bästitest.se har ingen som helst del i de avtal som skrivs mellan dig som konsument och den leverantör där du väljer att köpa/beställa produkter ifrån. Bästitest.se är endast ansvarig för denna webbsidans innehåll, den information som publiceras och det som vi direkt kommunicerar till dig som privatperson.

Vi hänvisar till respektive leverantör där du gjort ett köp för att ta del av de allmänna villkoren som gäller för själva köpet.

§3 Ändring av allmänna villkor

Bästitest.se kan komma att ändra dessa allmänna villkor, därför bör du hålla dig uppdaterad på de allmänna villkoren som finns på denna sida med jämna mellanrum.